• Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.pupilovo.pl. Sklep internetowy Pupilovo umożliwia dokonywanie zakupów przez internet
 2. Sklep internetowy www.pupilovo.pl jest prowadzony przez firmę Pupilovo Aleksandra Ciemniewska, ul.Tulipanowa 19, 21-040 Kalinówka, NIP 946-246-48-33, REGON:380008116.
 3. Adres do korespondencji: Pupilovo ul. Tulipanowa 19, 21-040 Kalinówka.
 4. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym www.pupilovo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach.
 6. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.pupilovo.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli.
 7. Wykorzystywane na stronie zdjęcia są Naszego autorstwa lub producenta. Zabrania się ich kopiowania.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy: sklep@pupilovo.pl lub telefoniczny: + 48 663-504-301
REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA:
 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja, tj.
 2. podanie prawidłowych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-mail, na który sprzedawca będzie wysyłać powiadomienia dotyczące zamówienia.
 3. Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Dokonując zakupu w sklepie www.pupilovo.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia.
 5. Wysyłka towaru następuje zazwyczaj niezwłocznie po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę). W wyjątkowych przypadkach wysyłka jest realizowana w ciągu 48 godzin w dni robocze.
 6. Dostawy są realizowane poprzez usługi firmy kurierskiej Pocztex, Paczkomaty Inpost, Poczta Polska – w zależności od dokonanego wyboru przez Kupującego.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru wysyłki przez Paczkomaty InPost, gdy Kupujący nie poda informacji do jakiego paczkomatu nadać zamówienie, Sprzedający wybierze paczkomat samodzielnie najbliżej miejsca zamieszkania Kupującego.
 9. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy podanymi w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wyboru wielkości zamówienia, formy wysyłki i wyboru formy płatności.
 10. W związku z promocjami ustalonymi przez sprzedawcę koszt wysyłki czasowo może ulec zmianie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie nie dotyczy zamówień mające status w realizacji.
 12. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 09:00 do 14:00.
 13. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 14. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 15. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
3. SPOSOBY PŁATNOŚCI:
 1. Dane rachunku bankowego: Pupilovo Aleksandra Ciemniewska, ul. Tulipanowa 19 Kalinówka, 21-040 Świdnik 33 1020 3176 0000 5002 0245 7984
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • przelewem on-line – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • przelewem bankowym – wpłata na rachunek bankowy sprzedawcy przed dostarczeniem zamówionego towaru,
 • płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze.
 1. W tytule przelewu należy podać „NUMER ZAMÓWIENIA”, który klient otrzyma drogą e-mail po złożeniu zamówienia.
 2. Na życzenie klient może otrzymać fakturę VAT.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.pupilovo.pl podane są w złotych polskich i podane są w kwocie brutto, tj. z podatkiem VAT. Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego powiadamiania klienta do odebrania przesyłki. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki.
 5. Płatność gotówką przy odbiorze możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

banner_1215x200A_bw.png

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro


4. REKLAMACJE:
 1. Reklamacje należy przesyłać na adres: Pupilovo ul. Tulipanowa 19 Kalinówka, 21-040 Świdnik. 
 2. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 3. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:
 • Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar
 • Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
 1. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.
DRUK REKLAMACJI DO POBRANIA
5. ZWROTY:
 1. Zwroty należy przesyłać na adres: Pupilovo ul. Tulipanowa 19 Kalinówka, 21-040 Świdnik
 2. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.
 4. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.kendog.pl.
 5. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za zakupiony towar.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Zwrot towaru można dokonać również poprzez formularz dokonania zwrotu na stronie www.kendog.pl
DRUK ZWROTU DO POBRANIA


6. WYMIANA:
 1. Adres do wysyłki: Pupilovo ul. Tulipanowa 19 Kalinówka, 21-040 Świdnik
 2. Klientowi przysługuje prawo do wymiany danego produktu na inny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 3. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi klient.
 4. Odsyłany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie i nie może nosić śladów użytkowania. W innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
 5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu www.pupilovo.pl
8. DANE OSOBOWE

a. Administratorem jest podmiot, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

b. Podmiotem tym jest firma Pupilovo Aleksandra Ciemniewska z siedzibą w Kalinówce przy ulicy Tulipanowej 19.

c. Dane osobowe pozyskiwane są podczas rejestracji użytkownika oraz zapisu na Newsletter.

d. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

 • wysyłki bezpłatnego Newslettera
 • do realizacji zamówień i działań marketingowych
 • do obsługi zgłoszeń i zapytań
 • do kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług
 • do wystawienia faktury VAT – w przypadku wybrania tej opcji
 • monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
 • dopasowania ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych
 • zapewnienia bezpieczeństwa
 • prowadzenia badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert
 • organizowania programów lojalnościowych
 • prowadzenia analiz statystycznych
 • windykacji należności
e. Do realizacji powyższych zadań potrzebujemy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli posiadasz), adresu firmy, oraz numeru nip. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

f. Podczas, gdy odmówisz podania danych osobowych, nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia.

g. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

h. Twoje dane osobowe są wyłącznie przesyłane do przelewy24.pl, Sky-Shop oraz firm kurierskich w celu dokonania transakcji oraz realizacji zamówienia. Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.


i. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wszelkie czynności związane ze zmianą, usunięciem i modyfikacją możesz w każdej chwili edytować w panelu klienta.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy